- რედაქტორის არჩევანი -

გირჩევთ საინტერესო სტატიები

ინფორმაცია

გავლენას ახდენს Bicep curls თქვენს პეზებზე?

Bicep curls აძლიერებს თქვენი მკლავის წინა ნაწილს, რაც ამარტივებს სასურსათო ბაღის ტომარას და აძლიერებს მკლავის ტონირებულ სახეს სატანკო ზედა ნაწილში
დაწვრილებით