- რედაქტორის არჩევანი -

გირჩევთ საინტერესო სტატიები

ინფორმაცია

კალათბურთის წესები და ხელის ნიშნები

კალათბურთის მსაჯები სიტყვიერად აცხადებენ თავიანთ ზარებს, მაგრამ ხმამაღლ დარბაზებში ან დიდ არენებში ამ ზარების მოსმენა არ შეიძლება
დაწვრილებით